Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Statut Gminy

STATUT GMINY

Statut Gminy - UCHWAŁA NR XVII/213/2020 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borne Sulinowo 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-1.4131.87.2020.K WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 12 marca 2020 r.