dz. 41/10-Borne 06, tj. budynek garażowy o pow. 1054,34 m2 wraz z częścią gruntu o pow. 2821 m2; część dz. 41/6-Borne 06, tj. część budynku administracyjno-biurowego o pow. 1035,86 m2 wraz z częścią gruntu o pow. 1901,42 m2

  • dz. 41/10-Borne 06, tj. budynek garażowy o pow. 1054,34 m2 wraz z częścią gruntu o pow. 2821 m2; część dz. 41/6-Borne 06, tj. część budynku administracyjno-biurowego o pow. 1035,86 m2 wraz z częścią gruntu o pow. 1901,42 m2
    17 KB