Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

Zarządzenie Nr 55/2023 Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Podział Gminy Borne Sulinowo na stałe obwody głosowania

Zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania

Utworzenie odrębnych obwodów głosowania - Postanowienie Komisarza wyborczego

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA O OBWODACH GŁOSOWANIA

CENTRALNY REJESTR WYBORCÓW - informacje dla wyborców 

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 15 września 2023 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 

Postanowienie Nr 266/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Borne Sulinowo

Informacja Komisarza Wyborczego o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych wraz z pełnionymi funkcjami

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie o zarejestrowanych kandydatach na posłów w okręgu wyborczym nr 40

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 100

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 37 f § 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Bornego Sulinowa informuje o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Borne Sulinowo. 

Transport wyborców będzie odbywał się zgodnie z poniższymi rozkładami:

Obwód głosowania Nr 3 Łubowo

Obwód głosowania Nr 4 Juchowo

Obwód głosowania Nr 5 Jeleń

Obwód głosowania Nr 6 Krągi

Obwód głosowania Nt 7 Liszkowo

Obwód głosowania Nr 8 Piława

Obwód głosowania Nr 9 Rakowo

Obwód głosowania Nr 10 Silnowo


 

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

.doc

.pdf

Oświadczenie właściciela o zamieszkaniu

.doc

Głosowanie przez pełnomocnika - informacje dla wyborców

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

.pdf

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

.pdf 

Zaświadczenie o prawie do głosowania - informacje dla wyborców  

wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Zmiana miejsca głosowania - informacje dla wyborców                      wniosek o zmianę miejsca głosowania

klauzula informacyjna dotycząca CRW