• Bilans organu
  164 KB
 • Bilans jednostek
  129 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostek
  139 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostek
  125 KB
 • Informacja dodatkowa
  402 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostek korekta
  127 KB