INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 listopada 2023 r. (czwartek) 

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie będzie czynny do godziny 15.00.
W dniu 10 listopada 2023 r. (piątek) Urząd Miejski będzie nieczynny.


(skrócenie czasu pracy oraz ustalenie dnia wolnego wynika z Zarządzenia Nr 1/2023 
Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 3 stycznia 2023 r.).

Za niedogodności przepraszamy.
 


 

Informacja o preferencyjnym zakupie węgla

Zgodnie z art. 11  ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw Burmistrz Bornego Sulinowa informuje o przystąpieniu Gminy Borne Sulinowo do sprzedaży końcowej paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 30 lipca 2023 r.

Wnioski przyjmowane do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. i rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia.

Gmina Borne Sulinowo do sprzedaży końcowej przeznacza:

• Groszek - 45 ton

• Orzech - 6 ton

Cena węgla bez względu na rodzaj wynosi 1.850,01 zł brutto za tonę i nie zawiera kosztów transportu ze składu do gospodarstwa domowego. Węgiel nie jest workowany.


Informacja o preferencyjnym zakupie węgla

Zgodnie z art. 34  ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Burmistrz Bornego Sulinowa informuje o przystąpieniu Gminy Borne Sulinowo do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 30 kwietnia 2023 r.


DODATEK WĘGLOWY


Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia Nr 63/2022 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 22 sierpnia 2022 r. do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego został upoważniony Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. W związku z tym wnioski należy składać do M-GOPS w Bornem Sulinowie.

Więcej informacji, wnioski i wyjaśnienia znajdziecie Państwo na stronie M-GOPS, 
w zakładce dodatek węglowy:

http://www.mgops.bornesulinowo.pl/dodatek-weglowy/


Informacje dla mieszkańców Bornego Sulinowa w związku ze zmianą nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego na ulicę Targową

 


 

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE

REGON: 000543108

 

Należności z tytułu podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe podane w decyzjach wymiaru podatku i informacjach o wysokości opłat.

Pozostałe należności można wpłacać na konto główne: 

 

 

PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001Do ewidencji wadiów dotyczących przetargów przeprowadzanych zarówno przez Gminę Borne Sulinowo jak i Urząd Miejski w Bornem Sulinowie służy następujące konto:PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015Natomiast do ewidencji kwot wpłacanych tytułem zabezpieczenia warunków wykonania umów zawieranych zarówno przez Gminę Borne Sulinowo jaki Urząd Miejski w Bornem Sulinowie służy następujące konto:

 PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 82 8581 1056 0300 2004 2000 0004

 

Wykaz telefonów bezpośrednich

 

 

78-449 Borne Sulinowo

Al. Niepodległości 6

Tel. (94)37-34-120

Fax. (94)37-34-133

NIP: 673-100-94-15

GSM +48-606-110-407

e-mail: bornesulinowo@bornesulinowo.pl

adres skrytki ePUAP: /umborne/SkrytkaESP
 

 

DANE GMINY BORNE SULINOWO:

Gmina Borne Sulinowo
Al. Niepodległości 6
78-449 Borne Sulinowo

NIP:  673-177-23-06
REGON: 330920624

 

Inspektor ochrony danych (IOD): Sławomir Kozieł

(kontakt z IOD pod adresem: iod@bornesulinowo.pl)

 

 

Uwagi w związku z funkcjonowaniem BIP proszę zgłaszać pod adresem:

 

informatyk@bornesulinowo.pl