URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE

REGON: 000543108

 

Należności z tytułu podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe podane w decyzjach wymiaru podatku i informacjach o wysokości opłat.

Pozostałe należności można wpłacać na konto główne: 

 

 

PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001Do ewidencji wadiów dotyczących przetargów przeprowadzanych zarówno przez Gminę Borne Sulinowo jak i Urząd Miejski w Bornem Sulinowie służy następujące konto:PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015Natomiast do ewidencji kwot wpłacanych tytułem zabezpieczenia warunków wykonania umów zawieranych zarówno przez Gminę Borne Sulinowo jaki Urząd Miejski w Bornem Sulinowie służy następujące konto:

 PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 82 8581 1056 0300 2004 2000 0004

 

Wykaz telefonów bezpośrednich

 

 

78-449 Borne Sulinowo

Al. Niepodległości 6

Tel. (94)37-34-120

Fax. (94)37-34-133

NIP: 673-100-94-15

GSM +48-606-110-407

e-mail: bornesulinowo@bornesulinowo.pl

adres skrytki ePUAP: /umborne/SkrytkaESP
 

 

DANE GMINY BORNE SULINOWO:

Gmina Borne Sulinowo
Al. Niepodległości 6
78-449 Borne Sulinowo

NIP:  673-177-23-06
REGON: 330920624

 

Inspektor ochrony danych (IOD): Sławomir Kozieł

(kontakt z IOD pod adresem: iod@bornesulinowo.pl)

 

 

Uwagi w związku z funkcjonowaniem BIP proszę zgłaszać pod adresem:

 

informatyk@bornesulinowo.pl