Bezrobocie

Aktualne oferty pracy

Aktualne dane statystyczne

2015

Aktualne ofert pracy


Liczba bezrobotnych w powiecie szczecineckim w roku 2014

Limit środków Funduszu Pracy

2014 rok

Aktualne oferty pracy

2013 rok

Liczba bezrobotnych w powiecie szczecineckim w roku 2012

Statystyka za 2012 rok

Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim

Statystyka

2012

Informacja statystyczna z a miesiąc kwiecień 2012

Liczba bezrobotnych w powiecie szczecineckim w roku 2012 (dane do kwietnia)

2011POZOSTAŁE DANE STATYSTYCZNE

 2010 rok


Informacja o możliwości wypłaty światczeń na wniosek przedsiębiorcy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 
2009 rok

Statystyka oraz analiza realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2009 roku

Środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych


Szkolenia realizowane w 2009 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku 


2008 rok

Analiza wydatków środków Funduszu Pracy na programy realizowane w Powiecie Szczecineckim w latach 2005-2008STATYSTYKA 2008: