DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej