• Informacja dotycząca wniosku o wydanie dowodu osobistego
  63 KB
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego
  2 MB
 • Informacja dotycząca zgłoszenia utraty, uszkodzenia, zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz zwrotu dowodu osobistego
  56 KB
 • Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  275 KB
 • Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
  1 MB