WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW 2024
 

Informacja o trybie zgłaszania ławników

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

Oświadczenie kandydata na ławnika

Klauzula informacyjna