• Zarządzenie Nr 27/2024 z dnia 13 marca 2024 r.
  614 KB
 • Wyjaśnienie do sprawozdania za 2023 rok
  355 KB
 • Wykonanie budżetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2023 omówienie
  532 KB
 • Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
  300 KB
 • Zmiany w planie wydatków na realizację programów
  314 KB
 • Dochody część opisowa
  659 KB
 • Załącznik Nr 1
  485 KB
 • Załącznik Nr 2
  304 KB
 • Załącznik Nr 3
  264 KB
 • Załącznik Nr 4
  296 KB
 • Załącznik Nr 5
  265 KB
 • Załącznik Nr 6
  279 KB
 • Załącznik Nr 7
  268 KB
 • Załącznik Nr 8
  283 KB
 • Załącznik Nr 9
  256 KB
 • Załącznik Nr 10
  278 KB
 • Załącznik Nr 11
  264 KB
 • Załącznik Nr 12
  285 KB
 • Załącznik Nr 13
  277 KB
 • Załącznik Nr 14
  281 KB
 • Załącznik Nr 15
  267 KB
 • Załącznik Nr 16
  265 KB
 • Załącznik Nr 17
  268 KB
 • Załącznik Nr 18
  276 KB
 • Załącznik Nr 19
  267 KB
 • Załącznik Nr 20
  277 KB
 • Zestawienie należności
  218 KB
 • Wydatki część opisowa
  590 KB
 • Organizacje pozarządowe
  283 KB
 • Raport z wykonania PPiRPA oraz PN
  325 KB
 • Załącznik Nr 21
  477 KB
 • Załącznik Nr 21a
  184 KB
 • Zestawienie zobowiązań
  249 KB
 • Sprawozdania jednostek pomocy społecznej
  6 MB
 • Sprawozdania szkół część 1
  23 MB
 • Sprawozdania szkół część 2
  28 MB
 • Załącznik Nr 22
  250 KB
 • Załącznik Nr 23
  324 KB
 • Załącznik Nr 24
  433 KB
 • Załącznik Nr 25
  550 KB
 • Załącznik Nr 26
  379 KB
 • Załącznik Nr 27
  380 KB
 • Załącznik Nr 28
  193 KB
 • Sprawozdania z dochodów własnych szkół
  10 MB
 • Załącznik Nr 29
  221 KB
 • Załącznik Nr 30
  236 KB
 • Załącznik Nr 31
  289 KB
 • Załącznik Nr 32
  198 KB
 • Załącznik Nr 33
  420 KB
 • Załącznik Nr 34
  624 KB
 • Sprawozdanie roczne CKiR
  2 MB
 • Sprawozdanie roczne MBP
  1 MB
 • Sprawozdanie roczne SP ZOZ
  2 MB
 • Informacja o stanie mienia komunalnego
  242 KB