OfertaOgólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół
złożona w trybie „małych grantów” w 2024 r.
pn.„Dumni z Powstańców – obchody 80. Rocznicy Powstania Warszawskiego”

 

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu
 Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku z powyższym do dnia 16lipca 2024 r. na adres e – mail: wspolpraca@bornesulinowo.pl można zgłaszać uwagi do załączonej oferty.

 

  • Oferta Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół złożona w trybie „małych grantów” w 2024 r. pn.„Dumni z Powstańców – obchody 80. Rocznicy Powstania Warszawskiego”
    203 KB