obręb Kiełpino

Wniosek z 21 maja 2024 r. o zmianę planu miejscowego obrębu Kiełpino dla dz. nr 260, 255/14, 289, 2/8, 2/12, 2/13, 2/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 1/14, 1/15, 1/14, 1/12, 1/5, 3/9, 3/18 w zakresie przeznaczenia.