obręb Kiełpino

Wniosek z 4 października 2023 o zmianę przeznaczenia terenu dz. nr 84/5, 84/6, 84/7 obręb Kiełpino w planie ogólnym.

Wniosek z 22 stycznia 2024 o zmianę przeznaczenia terenu dz. nr 115, 116 obręb Kiełpino w planie ogólnym.