• Uchwała Nr III/40/2024 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z 27.06.2024 r. w spr. zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napoj. alkohol. na części Miasta Borne Sulinowo na czas 19. Zlotu Pojazd. Militarnych - Dz. Urz. Woj. Zach. z 8.07.2024 r. poz. 3485
    773 KB