• Uchwała Nr III/41/2024 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z 27.06.2024 r. zmieniająca uchwałę w spr. zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso - Dz. Urz. Woj. Zach. z 8.07.2024 r. poz. 3486
    1 MB