Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2024

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2024 

 

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego
 

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat,w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat (Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.)

Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 37 w Koszalinie z dnia 26 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach 

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024  r.    PDF        WORD 

Postanowienie Nr 1040/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Borne Sulinowo w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 

Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 7 maja 2024 r.  o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z 10 maja 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 

Postanowienie Nr 1170/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Borne Sulinowo

Postanowienie Nr 1171/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Postanowienie Nr 1183/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych z pełnionymi funkcjami


Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 13 

Burmistrz Bornego Sulinowa informuje o organizacji transportu do lokali wyborczych, który odbywała się będzie zgodnie z poniższym rozkładem jazdy, dla każdego obwodu głosowania:

Obwód głosowania Nr 3Obwód głosowania Nr 6Obwód głosowania Nr 9
Obwód głosowania Nr 4Obwód głosowania Nr 7Obwód głosowania Nr 10
Obwód głosowania Nr 5Obwód głosowania Nr 8 

I N F O R M A C J A

Informuje się, że w dniu głosowania, tj. 9 czerwca 2024 r.
Obwodowe Komisje Wyborcze powołane do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego rozpoczną swoją pracę w lokalach wyborczych o godzinie 6.00, oprócz Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Rakowie, która rozpocznie pracę o godz. 5.45  
oraz Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13, która rozpocznie pracę o godz. 8.00.
 

                                Burmistrz Bornego Sulinowa
                                     /-/ Dorota Chrzanowska