WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 ROK

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 14/2024 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

POSTANOWIENIE Nr 366/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W KOSZALINIE I z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Borne Sulinowo w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Bornem Sulinowie o składzie, siedzibie i dyżurach 

Postanowienie Nr 525/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bornem Sulinowie

Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika 

 

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

informacje ogólne

zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

informacje ogólne

wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa  pdf  doc

zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa   pdf   doc

klauzula informacyjna

UJĘCIE W STAŁYM OBWODZIE GŁOSOWANIA

informacje ogólne

wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania  pdf   doc

oświadczenie o zamieszkaniu  doc

klauzula informacyjna

 

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 11 marca 2024 r. o losowaniach składów obwodowych komisji wyborczych 

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Bornem Sulinowie z dnia 13 marca 2024 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bornem Sulinowie z dnia 14 marca 2024 r. o przy znanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bornem Sulinowie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Bornego Sulinowa zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bornem Sulinowie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA o składach obwodowych komisji wyborczych 

Transport osób do lokali wyborczych: 

Obwód głosowania Nr 3Obwód głosowania Nr 6Obwód głosowania Nr 9
Obwód głosowania Nr 4Obwód głosowania Nr 7Obwód głosowania Nr 10
Obwód głosowania Nr 5Obwód głosowania Nr 8